Project page

برج پزشکی ژیک

برج پزشکی ژیک در زمینی به مساحت1008 متر مربع در 14طبقه مشتمل بر70 واحدپزشکی با متراژهای مختلف:طبقه همکف 185 متر مربع جهت داروخانه وسالنهای 200 و320 متری جهت آزمایشگاه طبقات اول ودوم سالنهای 340 و400 متری جهت کلینیک وطبقات سوم تاهفتم مطبهای 72 متری تا110 متری وطبقات هشتم تا دهم مطبهای 147 متری تا215 متری می باشد. برج دارای 3طبقه پارکینگ به مساحت3000مترمربع و5دستگاه آسانسور،نگهبانی وحفاظت فیزیکی شبانه روزی،کارواش اختصاصی جهت خریداران،سیستم های هوشمنداعلام واطفاء حریق،باجه ارایه خدمات بانکی، پله اضطراری وسیستم فشار مثبت هوا،توجه ویژه به مولفه های ارتقاءدهنده کیفیت در طراحی،تاکید برزیبایی در عین سادگی،خلق فضاهای مبتکرانه در طراحی دکوراسیون داخلی،مکان یابی مناسب جهت دسترسی پزشکان ومراجعین، همجواری بابیمارستانهای مهر وامید ونزدیکی با بیمارستاهای قائم،امام رضا(ع)، 17 شهریور