About us page

درباره ژیک

گروه مهندسین ژیک در سال 1376باهدف تعریف پروژه های شاخص شهری وسرمایه گذاری آنهاودر راستای رفاه بیشتر همشهریان عزیز با ارائه سبک نوینی از زندگی شهری تاسیس شده است. برای شما که خواهان تغییر وتوسعه هستید ژیک بنای مدرن وشیک خواهد ماند. زیرا در پی بهره گیری از دستاوردهای نوین صنعت ساختمان وبسترسازی فرهنگی درقبال این نوآوری است.

این گروه متشکل از شرکتهای ژیک معماری سفید،تحکیم سازه ژیک وراهبربتن پویان با طراحی ،اجرا ونظارت قابل توجهی ازپروژه های مسکونی،تجاری وپزشکی توانسته است گام های ارزشمندی درصنعت ساختمان بردارد.

برج تجاری مسکونی ژیک،برج پزشکی ژیک،مسکونی ژیک سروش،مسکونی ژیک نیلوفر، مسکونی ژیک بنفشه و.....از جمله پروژه های ساخته شده ودر حال احداث می باشد.

برج پزشکی ژیک

کارهای ژیک

برج پزشکی ژیک

برج پزشکی ژیک